25 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Jobbet och karriären (2013)

Vi vet att många ungdomar kan tänka sig en framtid i välfärdssektorn. Jobben anses vara meningsfulla och göra skillnad.

Men vi vet också att unga inte förknippar välfärdsjobben med goda karriärmöjligheter, bra arbetsmiljö eller hög lön. Detta kan bero på både bristande kunskap och på faktiska förhållanden. Oavsett vilket, uppfattas det som problem och måste därför hanteras av arbetsgivarna för att de ska uppfattas som attraktiva av framtidens medarbetare.

Därför har vi tagit fram tre rapporter som undersöker var och en av dessa faktorer; lönen, karriären och arbetsmiljön. I denna rapport tittar vi närmare på karriärmöjligheterna i kommuner, landsting och regioner. Stämmer ungdomarnas uppfattning, och i så fall: vad kan vi göra åt det?

Ladda ner rapporten

Jobbet och karriären

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!