30 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Jobb som gör skillnad (2013)

Den generationsväxling som vi står inför gör unga till en viktig målgrupp när nya medarbetare ska anställas. Därför är det nödvändigt att veta vad de tycker och tänker om välfärdssektorn och de yrken som finns här.

Baseras ungdomars åsikter om och attityder till välfärdens yrken på kunskap, eller bygger de på felaktiga uppfattningar? Vad kan arbetsgivarna – i första hand kommuner, landsting och regioner – göra för att vara attraktiva arbetsgivare för ungdomar?

Underlaget för rapporten är en webbenkät genomförd av Ungdomsbarometern.

Ladda ner rapporten

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!