25 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Läget för lärarlegitimationer 2014

SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat kartlägga behoven av/bristen på lärare i olika ämnen.

Ladda ner rapporten

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!