26 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Här finns jobben i vården och omsorgen

Välfärdens arbetsgivare behöver rekrytera de bästa medarbetarna för att kunna erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet. Här lyfter vi några yrkesgrupper med särskilt goda utsikter att få jobb de närmaste åren.

Undersköterskor och vårdbiträden

Mer än en fjärdedel av dagens undersköterskor och vårdbiträden kommer att uppnå pensionsålder under prognosperioden. Många arbetgivare ersätter vårdbiträden som går i pension med undersköterskor eller motsvarande.

Det innebär mycket goda jobbutsikter för undersköterskor på några års sikt, särskilt i glesbygdsområden.

Sjuksköterskor

Både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor kommer att ha god arbetsmarknad.

Särskilt goda framtidsutsikter har sjuksköterskor med inriktning mot intern medicin och/eller kirurgi, psykiatri, anestesi, intensivvård samt distriktsjuksköterskor, barnsjuksköterskor och barnmorskor.

Behovet kommer att variera mellan verksamheter och landsting.

Vårdadministratörer/medicinska sekreterare

Vårdadministratörer/medicinska sekreterare kommer att ha goda möjligheter till arbete. Det beror både på att medelåldern är hög och på att arbetsgivare anställer vårdadministratörer för att minska administrationen för andra yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor.

Biomedicinska analytiker

Även biomedicinska analytiker är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Läkare

Läkare har fortsatt god arbetsmarknad. Sverige har de senaste åren rekryterat många läkare från utlandet för att fylla behovet av specialister.

Specialistläkare inom exempelvis psykiatri, patologi och allmänmedicin kommer att ha mycket lätt att få jobb.

Socialsekreterare

Behovet av att rekrytera socialsekreterareökar något framöver. Personer med socionomexamen med fördjupad kunskap och/eller på byggnadsutbildning har särskilt goda förutsättningar.

Logistiker och tekniker

Vården behöver också medarbetare med teknisk kompetens.

Logistiker och tekniker används redan idag, och behovet av dessa och andra kompetenser kommer att öka de närmaste åren.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!