Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsbehov i välfärdssektorn

Över en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärdssektorn under en tioårsperiod. Vi har statisktik, fakta och förslag kring hur vi klarar rekryteringsbehovet.

Du bygger cykelbanor och elektroniska motorvägar

Ingenjörer och teknisk personal är viktig yrkesgrupp för kommunerna. De rekryteras i hård konkurrens med andra arbetsgivare.

Du kan få hjärtan att slå

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling. Effektivare vård kan göra att behovet av personal minskar men det är inte säkert att det leder till ekonomiska besparingar.

Du håller en ensam människa i handen

Varje år rekryteras 14 000 nya personer till socialtjänsten . Tre fjärdedelar är undersköterskor och vårdbiträden, många arbetar inom äldreomsorgen.

Du låter barn upptäcka världen

Totalt beräknas drygt 15 000 nya medarbetare varje år rekryteras till
skola och förskola. Behovet av lärare till grundskolan ökar.

Du bygger cykelbanor och elektroniska motorvägar

Det är brist på tandläkare i delar av landet, särskilt utanför studieorter och storstadsområden.

Du kan få hjärtan att slå

Stora pensionsavgångar väntar
bland annat bibliotekspersonal de närmaste tio åren.

Fakta

Här är rekryteringsbehovet störst

Störst i antal är rekryteringsbehovet i vården och omsorgen samt i förskolan och skolan. Dessa verksamheter svarar för mer än hälften av det totala rekryteringsbehovet, cirka 150 000 vardera. Det innebär att en tredjedel av medarbetarna i skolan, förskolan och omsorgen kommer att vara nya 2022 jämfört med 2013.

Näst störst rekryteringshov i antal har hälso- och sjukvården, där 89 000 personer beräknas behövas. Det innebär att mer än en tredjedel av medarbetarna (36 %) kommer att vara nya 2022 jämfört med 2013. Andelen nyanställda inom området service är ännu högre, 46 procent.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!