Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Strategier för rekrytering i vård och omsorg

Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar innovativa lösningar och nya arbetssätt som kommer både patienter, brukare och medarbetare till del. Här presenterar vi exempel på hur arbetsgivare inom vården och omsorgen möter rekryteringsutmaningarna.

Strategierna är hämtade från rapporten Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen (2014)

Använd kompetens rätt

Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast vård och omsorg. När verksamheten utvecklas måste yrkesrollerna hänga med.

bredda rekryteringen

I dag är andelen män mycket låg i många vård- och omsorgsyrken. Det finns alltså fler som kan bidra till välfärden och skapa mångfald i vården och omsorgen.

låt fler jobba mer

Många inom vård och omsorg arbetar deltid. Om fler skulle arbeta heltid eller fler timmar än i dag skulle rekryteringsbehovet minska betydligt.

Förläng arbetslivet

Etableringsåldern på arbetsmarknaden är 26 år och medellivslängden 82 år. Med fler år i yrkeslivet kan vi lättare klara välfärdens vård och omsorg.

Visa karriärmöjligheterna

Med en bredare syn på karriär än enbart ”rak bana uppåt” finns många möjligheter. Det gäller både att synliggöra de karriärvägar som finns och att skapa nya.

Skapa engagemang

Delaktiga och engagerade medarbetare som har inflytande på jobbet kommer bättre till sin rätt och bidrar mer på arbetsplatsen. De blir också bättre ambassadörer för sitt jobb.

Använd kompetens rätt

Tänk nytt, smart och tekniskt. Inom vården och omsorgen finns stor potential för innovativa lösningar.

bredda rekryteringen

Unga behöver få chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter av praktik och feriejobb lockar fler unga till sektorn.

Använd kompetens rätt

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. Då sporras duktiga medarbetare och bidrar till att verksamheten utvecklas.

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!