Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Använd kompetens rätt

Vem ska egentligen göra vad inom vården? Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast vård och omsorg. När verksamheten utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Det handlar både om ändrade roller och helt nya – samt mer patientmedverkan. Resurser frigörs, vilket kan förändra rekryteringsbehovet.

Det krävs nytänkande i planeringen av vem som gör vad inom vård och omsorg – utifrån patientens och brukarens behov. Möjligheterna är stora för att omfördela roller och arbetsuppgifter, använda kompetens på ett flexibelt sätt och arbeta i multidisciplinära team. Verksamheten kan utvecklas genom:

Förändrade yrkesroller

När en grupp tränas för en uppgift som andra gjort förut, till exempel specialistsjuksköterskor som lär sig utföra tarmundersökningar. Det möjliggör fler patientundersökningar och frigör läkartid. Specialistuppgifter kan också flyttas till generalister, som när distriktsläkare tränas i att diagnosticera ögonsjukdomar.

Patienterna kan få snabbare, säkrare vård med mindre väntetider när avancerade specialistsjuksköterskor kan ta större medicinskt ansvar, Pia Yngman-Uhlin, kursansvarig för masterutbildningen till avancerad specialistsjuksköterska vid Linköpings universitet.

Pia Yngman-Uhlin, Linköpings universitet, om varför det behövs fler kompetenser i vården.

Nya jobb

Som logistiker, patientlotsar och kontaktsjuksköterskor i cancervården som guidar i systemet och står för kontinuitet. Det finns särskilda äldresjuksköterskor, till exempel på de äldrevårdscentraler (ÄVC) som nu införs i stor skala i Region Skåne.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!