Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Snabbare och säkrare vård med ny sjuksköterskeroll

Två frågor till Pia Yngman-Uhlin, universitetslektor och kursansvarig
för masterutbildningen till avancerad specialistsjuksköterska vid
Linköpings universitet.

Varför behövs det fler kompetenser i vården?

Sjukvården blir mer och mer avancerad, rent tekniskt, vilket gör att läkarna får mer att göra. Inlagda patienter är också sjukare i dag. Det här medför att det måste ske en glidning i synen på vem som gör vad. Dagens sjukvård är ett teamarbete där uppgifter ska utföras och där kompetensen att utföra dem är det viktigaste. Sedan spelar det inte så stor roll vilken titel man har.

Vad vinner vården på en sådan här omfördelning?

Det är en stor vinst att man kan utnyttja kompetensen bättre och frigöra tid för läkarna. Patienterna kan få snabbare, säkrare vård med mindre väntetider när avancerade specialistsjuksköterskor kan ta större medicinskt ansvar. Det är också kostnadseffektivt om patienter kan skrivas ut på kvällen även om ingen läkare hinner. Kombinationen av omvårdnad och fördjupad medicinsk kompetens i en och samma roll innebär också en viktig helhetssyn för patienten.

Fakta avancerade specialistsjuksköterskor

Den nya yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska är en utveckling av sjuksköterskerollen och innebär mer kvalificerade uppgifter och ett utvecklat samarbete mellan sjuksköterska och läkare.

Uppdraget kan innebära ett större medicinskt ansvar och utökade befogenheter. Till exempel kan avancerade specialistsjuksköterskor ta ansvar för ronder, skriva remisser, bedöma provsvar och skriva ut patienter.

Ur rapporten Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen (2014)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!