Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Låt fler jobba mer

Fler som kan och vill måste få arbeta mer. I dag arbetar många inom vård och omsorg deltid. Om fler skulle arbeta heltid eller fler timmar än i dag skulle rekryteringsbehovet minska betydligt. Det handlar både om att kunna erbjuda mer tid åt de som vill och att uppmuntra dem som frivilligt jobbar deltid att gå upp i tid.

Kommuner och landsting har ungefär 225 000 deltidsanställda. Leker man med tanken att alla skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda. Eftersom hälften av kommunernas deltidsanställda arbetar med äldre- och handikappomsorg finns det en stor potential till arbetskraft bland de redan anställda

Alla vill förstås inte arbeta mer, men enligt SCB:s arbetskraftsundersökning både kan och vill cirka en fjärdedel av kommunernas deltidsanställda gå upp i tid. Därmed finns stora möjligheter att påverka rekryteringsbehovet, även om skillnaden kommuner emellan är stor. I en del kommuner jobbar färre än varannan heltid medan andelen heltidsanställda i andra kommuner är drygt 90 procent

Rätt förutsättningar för att få fler att jobba mer

Men alla heltidsanställda arbetar inte heltid. Många medarbetare inom äldreomsorgen väljer att arbeta deltid trots att de har en anställning på heltid. Det kan ha flera orsaker men för arbetsgivarna är det viktigt att skapa rätt villkor och förutsättningar på arbetsplatsen och att organisera arbetet så att fler medarbetare väljer att jobba mer

Ibland är det svårt att anpassa verksamheten efter heltidstjänster eftersom brukarnas behov, som styr när personalen behöver jobba, varierar över dygnet. Att skapa förutsättningar för fler att jobba så mycket de önskar är därför en komplex uppgift.

Goda exempel

I Avesta kommun, som i dag har över 90 procent heltidsanställda, var det till exempel viktigt att kunna erbjuda barnomsorg på så kallad obekväm arbetstid.

Diagram

Andel hel- och deltidsanställda i kommuner och landsting av de månadsavlönade, 2012. (Klicka på bilden för att göra den större.)

Diagram 1. Andel hel- och deltidsanställda i kommuner och landsting av de månadsavlönade, 2012


Några kommuner som ökat andelen heltidsanställda 2008‒2012

Diagram 1. Andel hel- och deltidsanställda i kommuner och landsting av de månadsavlönade, 2012

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!