Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Marknadsför jobben

Var där de unga finns! Vård- och omsorgsjobben måste lanseras på ungdomars egna arenor. Unga behöver också få chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter av praktik och feriejobb lockar fler unga till sektorn.

Sociala medier är viktiga kanaler för kommuner, landsting och regioner. Exempelvis lockade Stockholms läns landsting 7 000 ungdomar att söka sommarjobb inom vården via en Facebook-kampanj. Arbetsgivarna träffar också unga och gör vård- och omsorgsjobben kända på arbetsmarknadsdagar, rekryterings- och gymnasiemässor, högskole- och universitetsdagar runt om i landet, andra mötesplatser med unga akademiker, som till exempel Karriärcentrum vid Göteborgs universitet eller via direkt kommunikation med lärosäten och studentkårer. Studenter kan även få upp ögonen för vård och omsorg om de lockas att göra examensjobben i sektorn.

Men redan i skolan bör vård- och omsorgsjobben göras synliga såväl för eleverna som för studie- och yrkesvägledarna. Via Ung Omsorg extrajobbar skolungdomar som aktivitetssällskap på äldreboenden och gruppboenden.

Sommarjobb skapar intresse

Genom att erbjuda sommarjobb, feriejobb, praktik och traineeplatser ger kommuner och landsting fler unga chansen att pröva på vård- och omsorgsjobben. 2013 anordnades över 80 000 feriejobb i landets kommuner och landsting. Med en positiv erfarenhet och uppföljning väljer fler unga att återvända.

Möt unga på deras arenor

Det är också viktigt att möta unga på deras arenor. Landstinget i Jönköpings län deltar på världens största datormässa Dream Hack för att berätta för de unga dataexperterna att landstinget kan erbjuda spännande jobb i framtiden, till exempel inom medicinsk diagnostik. Landstinget i Dalarna berättar om jobben på rockfestivaler och Göteborgs stad låter unga tävla i kunskap om välfärdsjobben på biograferna.

Sociala medier

Merparten av kommuner och landsting använder sociala medier för att nå ut med sin verksamhet. I Botkyrka kommun får sommarjobbare använda kommunens digitala kanaler för att berätta hur andra ungdomar i kommunen upplever sina feriejobb. I Helsingborgs stad, som flera år utsetts till årets Employer Branding-kommun, skildrar medarbetare inom olika yrken veckovis själva sitt arbete på Instagram. Medarbetare på Södersjukhuset och Upplands-Bro kommun stafettwittrar om sina jobb, och många verksamheter, till exempel Akut-mottagningen på Uppsala Akademiska sjukhuset har välbesökta Facebook-sidor där medarbetarna själva berättar om sin arbetsvardag.

Viktigt i kommunikationen är också att rätt information om yrken och utbildningsvägar sprids. Genom den fyraåriga satsningen Sveriges Viktigaste Jobb bidrar SKL till att göra jobben inom vård och omsorg och övrig välfärd mer kända.

Goda exempel

  • Stockholms läns landsting lockade 7 000 ungdomar att söka sommarjobb inom vården via en Facebook-kampanj.
  • vid Karriärcentrum på Göteborgs universitet gör arbetsgivarna vård- och omsorgsjobben kända för unga akademiker
  • genom Ung Omsorg extrajobbar skolungdomar som aktivitetssällskap på äldreboenden och gruppboenden
  • Landstinget i Jönköpings län deltar på världens största datormässa Dream Hack för att berätta för de unga dataexperterna att landstinget kan erbjuda spännande jobb i framtiden
  • Landstinget i Dalarna berättar om jobben på rockfestivaler
  • Göteborgs stad låter unga tävla i kunskap om välfärdsjobben på biograferna
  • i Botkyrka använder sommarjobbare kommunens digitala kanaler för att berätta hur andra ungdomar i kommunen upplever sina feriejobb
  • i Helsingborgs stad skildrar medarbetare inom olika yrken veckovis själva sitt arbete på Instagram
  • medarbetare på Södersjukhuset och Upplands-Bro kommun stafettwittrar om sina jobb
  • Akutmottagningen på Uppsala Akademiska sjukhuset har en välbesökta Facebook-sida där medarbetarna själva berättar om sin arbetsvardag

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!