Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Med High tech hemtjänst är hjälpen bara ett klick bort

Tre frågor till Åsa Löving, utvecklare av e-hemtjänst i Västerås.

Vad innebär e-hemtjänst för användaren?

Större valfrihet och självständighet för dem som inte vill ha hemtjänstpersonal hemma hos sig men som behöver sin trygghet säkrad. Med hjälp av e-hemtjänsttekniken kan de också enkelt hålla levande kontakt med anhöriga oavsett avstånd.

Vilka andra fördelar finns det?

Det minskar ner på hemtjänsttransporterna och ger oss möjlighet att använda personalen effektivt där den behövs bäst. Vi kan exempelvis utföra fem tillsyner på kontoret i stället för en på plats, vilket ger oss mer tid. De äldre tycker det är positivt med mindre spring hos dem.

Vilken potential ser du för e-hemtjänst?

Tekniskt sett är det här bara början. Sensorer blir ett stort nästa steg som kommer att möjliggöra tillsyn precis när och på det sätt som det behövs. Vi måste ju också försöka locka fler ungdomar till hemtjänsten och det här kan vara ett sätt att göra det.

Fakta

Sedan november 2013 erbjuder Västerås stad e-hemtjänst i Västerås. Idag har 25 brukare e-hemtjänst, och mot slutet av 2015 kan det vara 300, vilket vore var tionde hemtjänstanvändare. Nettobesparingen beräknas då till mellan ca 10 och 25 miljoner kronor. Aktuella funktioner är bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt nattillsyn via kamera. Stödet ges utifrån individens förutsättningar, behov och önskemål.

www.viktigvasteras.se

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!