Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Visa karriärmöjligheterna

Karriär inom vård och omsorg? Självklart. Med en bredare syn på karriär än enbart ”rak bana uppåt” finns många möjligheter. Arbetsgivare som låter medarbetare utvecklas på olika sätt behåller lättare arbetskraft – och lockar till sig ny. Det gäller både att synliggöra de karriärvägar som finns och att skapa nya.

Enligt Ungdomsbarometern rankar bara 16 procent av unga ”snabb karriär” som helt avgörande för val av arbetsplats. Men de vill kunna utvecklas och lära sig något nytt.
Det är viktigt att arbetsgivare har en strategi för att ge medarbetarna karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det kan handla om att införa fler och mindre karriär-steg, och skapa möjligheter att pröva chefskap i mindre skala, genom till exempel trainee‒ eller aspirantprogram, eller utveckla möjligheter till karriärväxling – att kunna växla in och ut ur en chefsroll.

Många sätt att göra karriär på

Man kan också öka möjligheterna att bredda eller specialisera sig - karriär är inte bara att klättra uppåt.

Det går att utnyttja fördelarna med att vara stora arbetsgivare och ge medarbetare möjlighet att pröva olika roller. Kommuner, landsting och regioner kan också tillsammans skapa större en intern arbetsmarknad och underlätta sidledes karriär.

Goda exempel

  • Landstinget i Kalmar län och Oskarshamns kommun har till  infört arbetsrotation för att klara personalförsörjningen och erbjuda medarbetare utveckling.
  • Landstinget Sörmland har satsat på en intern karriärbyrå med coachande samtal och matchning till nya tjänster, en slags intern arbetsförmedling.
  • Karriärcentrum i Göteborg stad är ett liknande initiativ, där medarbetare kan få karriärcoachning.
  • På samma sätta har fem kommuner i Sjuhärads-bygden gått samman i ett medarbetscentrum för att ge medarbetare möjlighet till utveckling och personalrörlighet.

Stora pensionsavgångar bland chefer

Möjligheterna till traditionell karriär kommer också att vara goda. Liksom i övrigt på arbetsmarknaden närmar sig många av cheferna inom kommuner och landsting pensionsåldern. Under en tioårsperiod handlar det om ungefär 16 000 av dagens knappt 40 000 chefer. Och det finns ett stort intresse bland medarbetarna för ledarskap. Många större kommuner och landsting erbjuder idag chefstraineeprogram för medarbetare och intresset för att delta är långt större än antalet platser.

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!