Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsbehov samhällsbyggnad och teknik

Ingenjörer är en liten men viktig yrkesgrupp för kommunerna. De rekryteras i hård konkurrens med andra arbetsgivare. Det kommer att vara fortsatt svårt för kommunerna att rekrytera bygglovshandläggare.

Du bygger cykelbanor och elektroniska motorvägar

Samhällsbyggnad och teknik sysselsätter totalt 35 000 personer i landets kommuner och landsting. Fram till och med 2022 beräknas 12 000 nya ingenjörer och tekniska handläggare behövas i välfärdssektorn.

Vilka arbetar med samhällsbyggnad och teknik i välfärden?

Cirka 7 000 personer i kommunerna arbetar inom räddningstjänsten. Dessutom finns många deltidsbrandmän. I kommunerna är ingenjörer (9 500), tekniker (12 000) och tekniska handläggare (6 000) små men strategiskt viktiga grupper.

Inom landstingen arbetar främst ingenjörer och tekniker, IT-tekniker, drifttekniker och systemutvecklare. Totalt behövs cirka 1 200 ingenjörer och tekniska handläggare rekryteras varje år till kommuner och landsting fram till 2022.

En språngbräda till annat jobb

Nyutbildade ingenjörer och tekniker med ett par års yrkeserfarenhet från en kommun är attraktiva på den privata arbetsmarknaden och de som slutar utan att gå i pension har ofta rekryterats av privata företag. Rörligheten är större än i andra yrkesgrupper i sektorn.

Tillväxt kräver nyckelkompetens

Ingenjörerna motsvarar någon procent av det totala antalet anställda i kommunerna, men är många gånger en nyckelgrupp. De behövs för att kommunen ska kunna klara sin roll som samhällsplanerare. Svårigheter att rekrytera ingenjörer och tekniker kan snabbt påverka utvecklingsprojekt och den samhällsservice som medborgarna erbjuds.

Tekniker är viktiga för kommunernas ansvar för infrastruktur. Detta omfattar allt från planering av vägar till ansvar för Vatten- och avloppsverk. Inom landstingen arbetar främst ingenjörer och tekniker, IT-tekniker, drifttekniker och systemutvecklare.

Kommunerna behöver fler handläggare av bygglov

Den förändrade plan- och bygglagen innebär nya krav på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen. På grund av framtida pensionsavgångar och nya lagkrav behöver kommunerna rekrytera fler bygglovshandläggare. Arbetsmarknaden ser alltså mycket god ut för de ingenjörer som kan tänka sig att arbeta med bygglovs- och planeringsfrågor i kommunerna.

Fakta

Rekryteringsbehov inom vård- och omsorg samt socialtjänst mellan 2013-2022
 Anställda 2013Anställda 2022Pensioneringar 2013-2022Rekryteringsbehov 2013-2022
Ingenjörer9 00011 0003 0005 000
Räddningstjänstarbete7 0008 0002 0003 000
Tekniker12 00013 0004 0005 000
Teknisk handläggare6 0007 0001 0002 000

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!