Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Socialtjänst och äldreomsorg

Du håller en ensam människa i handen

144 000 jobb kommer att finnas i kommunernas äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och stöd till funktionshindrade. Över 128 000 undersköterskor och vårdbiträden ska rekryteras – 103 000 av dessa till äldreomsorgen. Det finns också ett behov av chefer och handläggare.

Framtidsjobb

  • Undersköterska
  • Sjuksköterska
  • Personlig assistent
  • Socialsekreterare

På gång

Befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Ny teknik möjliggör nya arbetssätt. Avancerade hjälpmedel ökar de äldres livskvalitet och förmåga att klara sig själva. Kommuner samarbetar mer inom tjänster som missbruksvård, kvinnojour och familjerådgivning.

Läs mer om hur kommuner och landsting utnyttjar tekniken för att möta rekryteringsbehoven

Plugga

  • Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, 3 år eller motsvarande vuxenutbildning
  • Sjuksköterskeprogrammet, 3 år
  • Socionomprogrammet, 3,5 år.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!