Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Finanschef

Vi gör så att skattepengarna hamnar rätt

Vad gör en finanschef?

Du håller dig ständigt uppdaterad på de stora ekonomiska skeenden som till exempel arbetsmarknad och konjunktur som påverkar din egen organisations ekonomi.

Som finanschef i kommun eller landsting arbetar du nära kommunledningen. Ofta är du direkt underställd en ekonomidirektör.

Du har nästan dagligen kontakt med de förtroendevalda politikerna. En av dina viktigaste uppgifter är att arbeta fram nya styrdokument och presentera dem för politikerna.

Till övriga arbetsuppgifter hör att göra placeringar av kapital, bokföra affärerna och hantera lån till bolag som kommunen eller landstinget har ägande i. Placeringarna och investeringarna görs utifrån de riktlinjer och policys som är tagna av politikerna.

Utbildning

Relevant akademisk utbildning inom området med inriktning mot nationalekonomi/finansiell ekonomi). Dessutom krävs yrkeserfarenhet av finansiella placeringar.

Framtidsutsikter

Goda för personal inom ekonomi. Konkurrensen till chefsjobb är alltid hård.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!