Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Jag gör så att parkerna blommar

Trädgårdsmästare

Vad gör en trädgårdsmästare? Det kan du läsa om här.

Som trädgårdsmästare i kommun eller landsting har du ansvar för befintliga utomhusmiljöer. Under våren, sommaren och tidig höst planterar du och sköter sommarblommorna. På vintern skottar du snö och ser till att parkeringarna är rena och framkomliga. Du arbetar ofta med trädgårdsmaskiner, motorsågar och traktorer.

Som trädgårdsmästare har du också ett ansvar för planering av skötsel och underhåll. Sommartid då fler är säsongsanställda är det vanligt att du fungerar som arbetsledare. Du har mycket kontakt med patienter, brukare och personal som befinner sig i lokalerna där du har utomhusansvaret.

Arbetet ser väldigt olika ut beroende på om du arbetar med allmänna parkytor eller fastighetsmark.

Som trädgårdsmästare får du mycket uppskattning för ditt arbete.

Utbildning

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design omfattar 180 högskolepoäng. Utbildning till trädgårdsingenjör omfattar också 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier.

Det finns även flera yrkesutbildningar till trädgårdsmästare.

Framtidsutsikter

Goda. Det finns ett stort behov av trädgårdsmästare.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!