Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Jag lär barn att läsa

Lärare

Vad gör en lärare? Det kan du läsa om här.

Som lärare undervisar du barn, ungdomar eller vuxna. Du har ofta fria händer att lägga upp ditt arbete men måste samtidigt hålla dig till de riktlinjer och mål som finns i läroplanen. En viktig uppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling.

Du kan undervisa i många olika ämnen, både praktiska och teoretiska. Som grundskollärare i de lägre årskurserna undervisar du i nästan alla ämnen. I de högre årskurserna undervisar du i ett fåtal ämnen. Som lärare är du i de flesta fall en del av ett arbetslag som tillsammans ansvarar för en grupp elever.

Eftersom jag alltid har hjälpt kompisar med allt möjligt och arbetat som skidlärare låg läraryrket nära til hands. Sen vill jag ha ett jobb som är varierat. Jag vill inte sitta på kontor åtta timmar om dagen.

Niklas Ögren om att vara lärare

Utbildning

Utbildningen till grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-6 omfattar 240 högskolepoäng, 4 års heltidsstudier. Inriktning mot årskurs 7-9 samt gymnasiet omfattar minst 270 högskolepoäng, 4, 5 års heltidsstudier. Första året läser alla generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola. Fortsättningen varierar beroende på inriktning.

Framtid

Mycket goda. Behovet av utbildade lärare kommer att vara stort under de närmaste åren, bland annat beroende på skärpta behörighetskrav och stora barnkullar.

läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!