Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Vi kan bota ångest

Skolkurator

Vad gör en skolkurator?

Som skolkurator arbetar du för att eleverna ska må bra. Du rör dig där eleverna finns och har mycket kontakt med lärare, specialpedagoger och skolledare.  Ofta arbetar du på flera olika skolor i samma rektorsområde. Du har en expedition där du tar emot bokade och spontana besök.

Som skolkurator är du också en del av skolans elevhälsoteam. I teamet ingår skolsköterska, psykolog, studie- och yrkesvägledare, läkare och ibland en logoped. En annan viktig uppgift är att handleda skolans personal. Antingen individuellt eller i grupp. I ditt jobb har du alltid elevens perspektiv.

Det är oerhört stärkande för mig i min yrkesroll att få se processen hos elever med sociala svårigheter, som efter hårt arbete lyckas i skolan trots sina svaga förutsättningar.

Lucas Vängborg Nyberg är skolkurator i Ovanåkers kommun

Utbildning

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 210 högskolepoäng, 3,5 års heltidsstudier. Det finns också mastersutbildningar inom Socionomprogrammet. Många kuratorer har också utbildning i psykoterapi.

Framtidsutsikter

Behovet av kuratorer är stort och väntas bli ännu större under de närmaste åren, bland annat på grund av att många går i pension under de närmaste åren.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!