Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Vi ser elever med särskilda behov

Specialpedagog

Vad gör en specialpedagog?

Som specialpedagog hjälper du barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd i skolan. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder. Ibland deltar du i den ordinarie undervisningen i klassrummet. Ibland undervisar du mindre grupper utanför klassrummet.

Det är ett fantastiskt roligt och stimulerade arbete som ger dig många tillfällen att utmana dig själv och din förmåga att hitta lösningar för elever i behov av stöd.

Monica Hallström arbetar som specialpedagog i Båstad

I din yrkesroll ingår också att vara ett pedagogiskt stöd för skolans övriga lärare. En annan viktig del av arbetet är samarbetet med föräldrarna. Som specialpedagog kan du också arbeta i en specialskola eller på ett resurs- eller kunskapscenter för elever med funktionshinder.

Utbildning

Specialpedagogen är utbildad lärare och har dessutom genomgått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Att utbilda sig till grundlärare (årskurs 1-6) omfattar 240 högskolepoäng, 4 års heltidsstudier. Under påbyggnadsutbildningen som omfattar 90 högskolepoäng, 1,5 års heltidsstudier, lär du dig bland annat att handleda andra lärare på skolan och att göra pedagogiska utredningar.

Framtidsutsikter

Mycket goda. Behovet av specialpedagoger är stort.

läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!