Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Boendestödjare

Vad gör en boendestödjare? Det kan du läsa om här.

Du arbetar med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer.

Du stöttar, peppar och uppmuntrar personerna du jobbar med och hjälper dem få bra och självständiga liv. Tillsammans gör ni praktiska saker som att betala räkningar, handla och laga mat.

Du hjälper också till i kontakter med myndigheter, läkare och hyresvärd. Din kanske viktigaste uppgift är att träna de boendes sociala förmåga, till exempel att våga gå och handla själv, besöka fritidslokaler och delta i kurser. Målet är att de boende ska få större självförtroende vilket leder till ökad förmåga att klara sin vardag.

Utbildning

Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet med inriktning mot psykiatri. Utbildning motsvarande programmet finns också inom Komvux. Inom kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå (KY) finns också vidareutbildningar i psykiatri och socialpsykiatri.

Framtidsutsikter

Goda. Det finns ett stort behov av boendestödjare.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!