Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Socialsekreterare

Jag håller en ensam människa i handen

Vad gör en socialsekreterare?

Som socialsekreterare arbetar du inom kommunens socialtjänst. Du träffar människor i olika skeden av livet. Många du möter befinner sig i svåra situationer. Du arbetar bland annat med familjer som behöver hjälp och stöd och personer med missbruksproblem. Du gör även utredningar om socialbidrag.

Jag hjälper unga att bli självförsörjande, Ibrahim Adan är socialsekreterare på biståndsenheten i Gävle stad.

Ibrahim Adan om att vara socialsekreterare 

En viktig uppgift är att arbeta förebyggande med olika typer av stödinsatser. Ditt uppdrag är att hjälpa människor att åstadkomma förändringar i sitt liv. Du måste ha stor kunskap om hur både människan och samhället fungerar. Du behöver se helheten i ditt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde.

Det bästa med jobbet är att kunna agera för de riktigt utsatta barnen, så att de får det bättre, Emma socialsekreterare i Halmstads kommun.

Emma om att vara socialsekreterare 

Utbildning

Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng, 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter i landet och utbildningens inriktning varierar. Yrkesområdet är stort för dig som har en socionomexamen.

Framtidsutsikter

Goda. Det finns ett stort behov av utbildade socionomer.

läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!