Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Vi ör armar och ben till dem som har svårt att röra sig

Undersköterska

Vad gör en undersköterska?

Som undersköterska arbetar du nära dina patienter och är ett stöd i deras vardagsliv. Du hjälper till med hygien, byter kläder, ger sårvård och kan på delegation dela ut medicin. Du får ta del av många människoöden vilket kan vara både intressant och krävande. Du kan arbeta bland annat inom äldreomsorg, psykiatri och hälso- och sjukvård. I viss mån skiljer sig arbetet åt beroende på var du jobbar.

Som undersköterska är du ofta en del av ett vårdteam som kan bestå av till exempel sjuksköterska, sjukgymnast och läkare. Undersköterskans roll är ofta att förbereda inför olika typer av behandlingar. I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd.

Undersköterskan är spindeln i nätet. Den som vet vad som händer, hur man gör och samarbetar med olika yrkeskategorier på arbetsplatsen, Sissel Wold undersköterska i Västerbotten.

Sissel Wold om att vara undersköterska

Utbildning

Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Som kompetensutveckling finns olika påbyggnadsutbildningar inom Yrkeshögskolan samt fristående kurser på högskola.

Framtidsutsikter

Mycket goda. Det finns ett stort behov av undersköterskor.

läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!