27 maj 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Om Sveriges Viktigaste Jobb

Genom satsning Sveriges Viktigaste Jobb ska Sveriges Kommuner och Landsting öka kunskapen om – och nyansera bilden av – välfärdsjobben och kommuner och landsting som arbetsgivare. Vi för ut information, bemöter myter med fakta och skapar nyfikenhet och intresse för de utmaningar som finns.

Engagerade medarbetare

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning som beskriver hur det står till inom privat, statlig, landstings- och kommunal sektor. Det skiljer inte mycket i medarbetarnöjdhet mellan anställda inom privat och offentlig sektor, men imagen är betydligt sämre i kommuner och landsting.

Utmaningarna

Välfärdssektorn – både kommuner och landsting och privata vårdgivare – kommer att rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet måste arbetsgivarna få de mest kompetenta medarbetarna att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till välfärden. Det rör sig om allt från lärare, undersköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och ingenjörer till dietister, ekonomer, samhällsplanerare och socialsekreterare.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när 80- och 90-talisterna kommer in på arbetsmarknaden. Den nya generationen har sannolikt andra förväntningar än den som lämnar. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare, att möta de unga på deras arenor och presentera bra information om utbildningar, arbets- och karriärmöjligheter för den framtida arbetskraften.

Vill skapa intresse för jobben i sektorn

Satsningen Sveriges Viktigaste Jobb pågår till årsskiftet 2016/2017. De primära målgrupperna är medlemmar och opinionsbildare/journalister.

I rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb presenterar vi prognoser, fakta, statistik och analyser av sektorns utmaningar. Vi förser medlemmarna, kommuner och landsting, med verkyg och stöd i arbetet med att bygga sina arbetsgivarvarumärken, i Sveriges Viktigaste Jobbs Verktygslåda har vi samlat verktyg och stöd för medlemmarna.

På så sätt vill vi öka kunskapen och skapa nyfikenhet och intresse för välfärdsjobben och för kommuner och landsting som arbetsgivare. Vi vill också bidra till ökad stolthet över det viktiga arbete som utförs i välfärden av dem som vi anser har Sveriges viktigaste jobb

Drivs som projekt

Sveriges Viktigaste Jobb är ett samarbete mellan avdelningarna för kommunikation och arbetsgivarpolitik på SKL. Projektet har en referensgrupp, som består av representanter för SKL:s medlemmars kommunikations- och personalchefer.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!