29 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

60 % av unga kan tänka sig jobba i välfärden

60 % av unga kan tänka sig jobba i välfärden

Mer än hälften! Vad trodde du?

Ungas uppfattning om välfärdssektorn är tydlig: här finns meningsfulla jobb och möjligheten att göra skillnad. När Ungdomsbarometern frågade unga mellan 17-24 år om deras syn på olika yrken och arbetsgivare svarade 60 % att de skulle kunna tänka sig jobba i välfärden.

Framtidsjobben finns i välfärdssektorn. Därför är det positivt att så många unga – 6 av 10 - uttrycker ett intresse för att jobba i välfärden. Det är avgörande att vi lyckas ta tillvara det intresset.

Läs mer om ungas uppfattningar om välfärdens yrken och hur vi möter rekryteringsutmaningarna

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!