19 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

97 % av äldre med hemtjänst är nöjda med personalens bemötande

97 procent av äldre med hemtjänst är nöjda med bemötande

Nästan alla! Vad trodde du?

De allra flesta äldre med hemtjänst är nöjda med sin vård och omsorg. De upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt och tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. 91% av de som svarat att de är nöjda har också svarat att de har förtroende för personalen. Det visar Socialstyrelsens stora brukarundersökning från 2014.

Läs mer om det bra jobb som görs inom äldreomsorgen.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!