21 januari 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Allt fler kommuner och landsting beslutar om heltid

En ny enkät från Sveriges Kommuner och Landsting visar att nästan sex av tio kommuner och tre av fyra landsting har fattat beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad.

sjuksköterska

Under de senaste sex åren har 30 000 fler medarbetare i kommunerna och 12 000 i landstingen börjat arbeta heltid. SKL:s bedömning är att antalet heltidsarbetande i kommuner och landsting ska ha ökat med ytterligare 25 000 till i slutet av 2016.

SKL:s enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 (PDF, nytt fönster)

Kommuner och landsting behöver rekrytera ungefär en halv miljon nya medarbetare under en tioårsperiod för att ersätta medarbetare som går i pension och för att möta ökade behov av välfärd.

– Det är nödvändigt att fler arbetsgivare arbetar aktivt med heltidsfrågan både för att klara framtida rekryteringar och för att öka jämställdheten. Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Läs hela artikeln på SKL:s webbplats (nytt fönster)

SKL:s arbetsgivarblogg (nytt fönster)

Tidigare rapporter om heltid

Framgångsfaktorer i heltidsarbetet

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!