26 maj 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Arbetsgivarforum 2015

26-27 maj diskuterar välfärdssektorn framtidens arbetsgivarfrågor på Arbetsgivarforum i Helsingborg.

Temat för årets konferens är Värdeskapande HR. Hur kan HR stödja och skapa optimala förutsättningar för de chefer och medarbetare som ska leverera välfärdstjänsterna? Vi tar avstamp i de stora utvecklingstrenderna och omvärldsförändringarna som innebär helt nya möjligheter.

Arbetsgivarforum genomförs i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Helsingborg stad. Helsingborg ger besökare en inblick i vad som hände när stadens vision fick genomslag i verksamheterna och hur detta sedan fick HR-avdelningen att ifrågasätta och ompröva sitt uppdrag från grunden. Konkreta exempel på vad den förändringsprocessen har lett fram till presenteras på valbara seminarier under Arbetsgivarforum.

Under dagen presenteras också en ny film om nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen i välfärdssektorn som SKL har tagit fram.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!