14 november 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

"Att tänka nytt är att lyssna på dem man är till för"

Tre snabba till Elin Kallström, som 2015 vann priset Årets Nytänkare på Framtidsgalan.

1) Varför fick du priset Årets Nytänkare och vad har priset betytt för dig?

Elin Kallström

Motiveringen var: Genom stort mod, omtanke och genom att utmana gamla strukturer och normer, har Årets Nytänkare lyckats genomföra det som få trodde var möjligt. Genom att se det stora i det lilla har Årets Nytänkare gjort stor skillnad i vardagen, ingett hopp och uppfyllt mångas drömmar. Pristagaren har med sin kreativitet visat att det går att nå framgång genom nytänkande – utan att det måste kosta något extra.

Härligt att det sätt som jag arbetar på och mina metoder är något som andra uppskattar och vill lära sig av. Att lära av varandra, istället för att uppfinna hjulet inom varje organsation, är effektivt och ekonomiskt. Att visa på goda exempel inom offentlig sektor är precis i tiden och det Sverige behöver och jag är glad att jag har kan vara med och bidra till det.

2) Varför är det viktigt att tänka nytt i organisationer?

Att tänka nytt - ger effektivitet, ökad kvalitet och nöjdare medarbetare i organisationer. Det handlar om att följa samhällets utveckling och lyssna på sina kunder. Att ta den enkla vägen är inte alltid lätt utan oftast krånglar processerna till det och blir onödigt långa. Långa beslutsvägar motiveras ofta med att " så är har vi alltid gjort" och gör att en fjäder kan bli en höna. Att tänka nytt är att lyssna på dem man är till för och att hela tiden omvärldsbevaka.

3) Du har ju en ledarroll - på vilket sätt uppmuntrar du nytänkande?

Min roll är att uppmuntra medarbetare och kollegor till högt i tak och att de ska våga göra fel för att det ska kunna bli rätt. Som ledare måste du vara modig och utmana invanda mönster trots att det blåser ibland. Stå kvar och våga tro på det arbete som man har gjort fast det finns de i din organisation som inte tror på det nya sättet att ta sig an utmaningar. På det sättet vinner du deras förtroende som ledare och nytänkare och det gör att fler vågar.

Som ledare försöker jag alltid se på ett problem som en utmaning: " Ett hinder, va spännande, hur ska vi hoppa över det?".

Läs vidare

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!