9 september 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Behovet av lärare behöver bygga på mer fakta

Lärarbristen kanske inte är så dramatisk som den ofta beskrivs. En färsk rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar en annan bild än den som hittills cirkulerat i debatten. Det skriver Per-Arne Andersson i SKL's skolblogg.

Lärare

UKÄ's senaste rapport visar bland annat att de nyutexaminerade kemilärarna är betydligt fler – i snitt har minst 73 studenter om året tagit lärarexamen de senaste tio åren, jämfört med den handfull som ofta nämns i debatten.

SKL's skolblogg (nytt fönster)

Per-Arne lyfter i sitt blogginlägg vikten av att fortsätta arbeta med att öka läraryrkets attraktivitet.

- Skolan är Sveriges största arbetsplats. Det behövs alltid nya lärare. Trots att allt fler söker till lärarutbildningen behöver söktrycket de närmaste åren bli ännu större. Ansvaret för att locka till läraryrket ligger både hos huvudmännen och andra parter. Lön, arbetsmiljö och ledarskapet är viktigt.

Nio strategier för att öka läraryrkets attraktivitet (nytt fönster)

UKÄ's rapport Ämnen i lärarstudenternas examina (nytt fönster)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!