29 maj 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

De flesta invånare tycker att det är rent och snyggt på våra gator

8 av 10 invånare tycker att det är rent och snyggt på våra gator

Sveriges Kommuner och Landsting gjorde 2013 en undersökning om hur invånarna uppfattar kommunernas service. I undersökningen svarade 8 av 10 invånare att de är nöjda med renhållningen av gator och vägar.

Det svenska vägnätet består av ca 58 000 mil vägar. Av dessa ansvarar landets kommuner för skötseln av 5 700 mil. Underhåll av vägar, gator och gång- och cykelbanor är en förutsättning för trafiksäkerheten men det är också en fråga om trivsel. De som ser till att det är rent och snyggt på våra gator är kommunernas anläggningsarbetare.

Läs mer om jobbet som anläggningsarbetare

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!