16 november 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

De prisas för sina insatser i offentlig sektor

Igår arrangerades Framtidsgalan för att uppmärksamma unga medarbetare i offentlig sektor. Under galan korades fem vinnare som på olika sätt gör skillnad.

Vinnare Framtidsgalan 2016

Närmare 400 medarbetare i offentlig sektor har i år nominerats till Framtidsgalans fem kategorier; Årets Nytänkare, Årets Insats, Årets Inspiratör, Årets Ledare och Årets Karriär. Här är vinnarna i respektive kategori.

Lisa Söderlindh

Årets Nytänkare

Lisa Söderlindh, Migrationsverket, utsågs till Årets nytänkare tack vare sitt kommunikationsprojekt MIG-talks.

”Årets Nytänkare är engagerad, kreativ och fångar nya perspektiv som både breddar och fördjupar det arbete som utförs. Årets Nytänkare är ihärdig och strävar efter att hitta nya vägar för att ta arbetet framåt. Vinnaren har utvecklat organisationen genom att utmana gamla strukturer. Priset går till en person som har gjort stora framsteg när det gäller att nyansera sättet att tänka kring vilket värde som finns bakom statistiken."

Azadeh Pendari

Årets Insats

Azadeh Pendari, arbetsmarknadschef i Mjölby kommun, som under 72 timmar lyckades samordna ett stort flyktingboende, har gjort Årets Insats.

"Årets Insats har litat på sitt ledarskap och har genomfört en insats som bidragit till en positiv utveckling i samhället och för ett stort antal medmänniskor. Med stort mod och stort hjärta har Årets Insats gjort ett otroligt arbete där det strategiska tänket varit lysande, samtidigt som medmänniskorna varit första prioritet. Årets Insats har med stort civilkurage och prestigelöshet löst en komplicerad situation och även fått andra att fortsätta det arbetet."

Liza Yngström

Årets Inspiratör

Samhällsplaneraren Liza Yngström, Gällivare kommun, korades till Årets inspiratör.

”Årets Inspiratör inspirerar genom att våga tro på och följa sina idéer. Personen bidrar till en trivsam arbetsplats genom att våga komma med nya infallsvinklar och därigenom inspirera andra att våga dela med sig av sina idéer. Årets Inspiratör har ett engagemang som inte bara påverkar arbetsplatsen. Engagemanget påverkar även hela samhället och bidrar till en positiv samhällsutveckling."

Josefine Åhrman

Årets Ledare

Josefine Åhrman, chef för särskild kollektivtrafik i Uppsala kommun, utsågs till Årets Ledare.

”Årets Ledare har med stor kompetens och tro på sitt ledarskap nått resultat. Årets Ledare är ödmjuk och får medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål genom sitt trygga ledarskap. Genom stor kunskap och förståelse för verksamheten lyckas Årets Ledare ständigt utveckla verksamheten. Årets Ledare är en förebild genom det sätt att lyckas motivera och engagera sina medarbetare."

Anna Edlund

Årets Karriär

Ekonomichefen Anna Edlund i Stockholms stad vann pris för Årets Karriär.

”Årets Karriär har med uthållighet, engagemang, ambition och passion gjort karriär i sin organisation. Årets Karriär ser möjligheter när andra ser hinder och tror på att framgång nås genom hårt arbete och arbetsglädje. Med tydlig målmedvetenhet har Årets Karriär avancerat och nått uppsatta mål. Årets Karriär är en glädjespridare som med stor kämpaglöd ständigt strävar efter att ta organisationen framåt."

Fakta

Vinnarna har utsetts av representanter från SKL, Framtidsverket, Linköpings kommun, Västerås Stad, Försvarsmakten, Vision och Stockholms Stad.

Läs vidare

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!