8 april 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Feriejobben fortsätter öka

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. Årets prognos pekar mot minst 90 000 feriejobb, vilket är 6 000 fler jämfört med förra året.

Undersköterska och äldre

– Allt fler kommuner och landsting försöker intressera unga för välfärdsjobb. Och det är viktigt. Inom tio år kommer det behövas cirka en halv miljon nya medarbetare inom vård, skola och omsorg, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Många kommuner och landsting har en uttalad strategi med feriejobben. Det kan handla om sociala aspekter eller att på lång sikt locka fler att jobba i välfärden.

– Feriejobb är utmärkta både för grupper som annars skulle ha svårt att få ett första jobb, men också för att intressera män för kvinnodominerade yrken och vice versa. Jobben är också viktiga för att profilera kommunen som arbetsgivare. Därför väljer en del kommuner att ge höjda löner inom yrken där man ser stora rekryteringsbehov, till exempel inom äldreomsorgen, säger Håkan Sörman.

Läs hela nyheten på skl.se

Mer om Feriejobb som strategiskt verktyg för kompetensförsörjning

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!