15 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Feriejobb som strategiskt verktyg

Feriejobben är en chans att visa unga de meningsfulla och intressanta arbetsplatser som välfärden erbjuder men också en möjlighet att bryta könsmönster.

Äldre man och ung kille

– Kön ska inte vara ett hinder för att jobba inom välfärden, därför behöver både tjejer och killar få chansen att se hela arbetsmarknaden, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

I SKL:s nya rapport Feriejobb – en chans att bryta könsmönster! Kan du läsa om fem kommuner som ser feriejobben som en strategi för framtida kompetensförsörjning och samtidigt använder dem som en möjlighet att skapa en mer jämställd arbetsmarknad. 

Feriejobb - en chans att bryta könsmönster! (2015)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!