1 april 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Fler jobbar heltid i välfärden

Antalet medarbetare som jobbar heltid i kommuner och landsting ökade med över 20 000 under förra året. Majoriteten av ökningen är kvinnor.

Undersköterska inom äldreomsorg

Även antalet medarbetare i kommuner och landsting ökade under 2015, med cirka 25 000 personer. Det visar ny personalstatistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Ökningen förklaras bland annat av att höstens stora flyktingmottagande inneburit ett ökat behov av personal i socialtjänsten, skolan och vården. Till exempel rekryterade Malmö stad 2000 nya medarbetare under bara ett par månader i höstas.

– Många arbetsgivare har gjort extra rekryteringar för att kunna ge människor som söker skydd i vårt land ett bra mottagande. Vår bedömning är att kommunerna och landstingen mött denna utmaning bra. Trots att behovet av extra personal har ökat, har de senaste årens ökning av visstidsanställningarna avstannat, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL.

Läs hela nyheten på skl.se

Exempel på arbetsgivare som arbetat framgångsrikt med heltidsfrågan

Låt fler jobba mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!