22 februari 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Framtidens jobbchanser finns i offentliga sektorn

Över en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2023. Om du kan jobba som bland annat undersköterska, lärare eller läkare kommer du att ha särskilt goda möjligheter att få jobb.

Vårdpersonal

Det är inom den offentliga sektorn som behovet av ny arbetskraft kommer att vara störst de närmaste sju åren, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En viktig förklaring till att det behövs så mycket folk är att drygt en tredjedel av de anställda inom sektorn går i pension kring 2022.

Sjuksköterskor, undersköterskor, lärare (främst förskola och grundskola) och läkare är några yrkeskategorier där rekryteringsbehoven är och kommer vara störst.

Läs hela artikeln på DN.se (nytt fönster)

Siffror från SKL:s rapport Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden

Så kan vi möta rekryteringsutmaningen

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!