1 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Från översättare till verksamhetschef inom äldreomsorgen

Linda Martinson började som översättare men skolade sedan om sig till
sjuksköterska. Nu jobbar hon som verksamhetschef på ett av Aleris
äldreboenden - Odinslund i Danderyd.

Linda Martinson är chef inom äldreomsorgen

Vad gör du på jobbet?

Jag servar mina medarbetare och ger dem förutsättningar att skapa trygghet och meningsfulla dagar för de äldre. Detta gör jag bland annat genom att jag ger mina medarbetare kompetensutveckling och utövar ett ledarskap med positiv förstärkning som grund. För mig är det viktigt att medarbetarna känner sig uppskattade och stolta över det jobb de gör och att de äldre känner sig trygga och ”hemma”.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att i en stor och dynamisk verksamhet få all personal att jobba mot samma mål. Mina viktigaste uppgifter är att se till att både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön är så bra som möjligt för mina medarbetare. Jag har en oerhörd arbetsglädje och det smittar av sig till alla undersköterskor.

Jag känner en otroligt stor respekt och ödmjukhet inför alla duktiga undersköterskor som jobbar inom äldreomsorgen. De gör fantastiska jobb som är mycket svårare och bredare än många tror. De ska kunna göra allt från svåra medicinska bedömningar och möta människor i kris till att klä den äldre och skapa trygghet. Att veta att jag jobbar tillsammans med så kompetenta personer gör att mitt jobb blir mycket roligare.

Vilka är de största utmaningarna med att vara chef?

Jag jobbar mycket med att försöka ändra den ensidigt negativa bild som många har av äldreomsorgen. Vi jobbar tyvärr i motvind kring vad som rapporteras i media. Det påstås många gånger att den är så förfärlig, medan det i verkligheten inte alls ser ut så.

Den negativa bilden bidrar tyvärr till att de äldre och deras anhöriga ofta känner sig väldigt oroliga när de äldre inte längre klarar av att bo hemma. Vi försöker därför att bjuda in äldre och deras anhöriga vid olika tillfällen så att de får se att de inte behöver vara oroliga, utan att det faktiskt är mycket bättre än de tror.

Varför skulle du säga att du har ett av Sveriges viktigaste jobb?

För att äldreomsorgen är i ständig utveckling och för att det ska fortsätta utvecklas krävs drivna och engagerade medarbetare. Tillsammans med mina medarbetare är jag en viktig del i att fortsätta förbättra äldreomsorgen.

Vi är på god väg mot världens bästa äldreomsorg (öppnas i nytt fönster)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!