26 oktober 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Från sjuksköterska till flyktingsköterska

Flyktingsköterskan Mariah Almkvist jobbar på ett boende för asylsökande i Haparanda. Den här veckan får vi följa henne på Sveriges viktigaste jobbs instagramkonto.

Följ Mariahs vecka på instagram

– Jag jobbade som sjuksköterska och koordinator på en medicinsk vårdavdelning och även om jag älskade det så hade en ryggskada gjort att jobbet nu var svårare att utföra. Och det här lät spännande. Flyktingsköterska.

Så inleder Mariah Almkvist ett Facebookinlägg som delats över 200 gånger. I texten delar hon med sig av hur en arbetsdag kan se ut.

Mariah Almkvist

– Jag möter vansinnigt många olika människoöden varje dag. Vart jag än vänder mig ser jag samma sak. Människor som alla har en sak gemensamt. De har lämnat sina hemländer med hopp om en bättre framtid. Skälen varierar. En del har inte flytt för livet men har insett att deras levnadssätt aldrig kommer att accepteras i hemlandet. Några har rest i månader. Andra i bara ett par dagar. Någons blick är tom. Någon annan skrattar. Men alla är dom på en ny plats i ett nytt land där man talar ett, för dem, helt nytt språk.

Läs Mariah Almkvists facebookinlägg

Som flyktingsköterska är Mariah Almkvist länken mellan de nyanlända och läkare. En stor del av hennes jobbvardag består av hälsosamtal som utförs för att få en sammanfattad bild av varje individs situation, både hälsomässigt, socialt och mentalt.

– Varje morgon har jag en sittrond med min läkare och då lägger jag fram sådant som dykt upp under hälsosamtalen, hänvisar till labbsvar på prover jag tagit, och därefter kommer vi överens om vad som ska göras i nästa steg. Vidare tar jag emot lite drop-in-besök. Det kan vara mer eller mindre akuta saker som uppstår och ibland räcker det gott och väl att få betryggande ord från en sjuksköterska.

Trots att de nyanlända och Mariah inte talar samma språk och boendet saknar tolkar hittar de ändå sätt att kommunicera på.

– Just nu vill hela Sverige ha tolkar. Vi är ju inte de enda som fått många nyanlända flyktingar. Men skam den som ger sig! Låtsasteckenspråk och kroppsspråk kommer man långt med, tänkte jag. De senaste veckorna har jag viftat och gestikulerat så axlarna nästan hoppat ur led och det har fungerat, berättar Mariah Almkvist.

Även om jobbet ibland utmanande, både emotionellt och språkligt, älskar Mariah Almkvist sitt jobb.

– Det absolut bästa med mitt jobb är att jag känner att jag verkligen gör skillnad! Att jag med små medel utför något som betyder mycket för någon annan. Framförallt kommer man väldigt långt med medmänsklighet och omtanke. Det är viktigt att komma ihåg.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!