24 augusti 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Han brinner för barns utveckling

Varannan vecka får vi följa Sveriges viktigaste medarbetare i deras jobbvardag på vårt instagramkonto. Den här veckan berättar Ivan Milovan om sitt jobb som förskollärare i Malmö stad.

Ivan Milovan

Ivan Milovan började studera till förskollärare/grundskollärare med samhällsorienterade ämne som huvudämne på Malmö högskola år 2007 och tog sin examen år 2012.

- I början av utbildningen var jag övertygad om att jag i framtiden skulle jobba som grundskollärare. Men under praktiken upptäckte jag intresset av att jobba med barn i förskoleåldern. Det var framförallt det täta samarbetet med kollegor och leken som verktyg för lärande som än idag håller mig kvar i förskolevärlden.

Det bästa med jobbet som förskollärare tycker Ivan är att följa barnens utveckling och nyfikenhet.

- Jag tänker att barnen ständigt är på en upptäckarresa och att jag som pedagog har privilegiet att ta del av den och samtidigt stärka barnens förmåga i deras upptäckt. Att få ta del av barnens upptäcktsfärd är inte gratis, den kräver engagemang och att nyfiket närma sig barnens livsvärld.

Förskolläraryrket består av många delar - allt ifrån ledarskap och pedagogik till omsorg och lek. Ivan håller med om att det är ett av Sveriges viktigaste jobb.

- Omgivningen formar barnen, och den omgivningen som barnen möter väldigt mycket av sin vakna tid är på förskolan. Pedagogerna är därmed en viktig del i barnens liv.
En förskoleverksamhet av hög kvalité sätter grunden för livslångt lärande. Pedagoger har ett oerhört viktigt uppdrag samt ansvar att utveckla en pedagogisk verksamhet som skapar en stabil grund som barnen kan stå på inför framtiden, säger han.

Sveriges Viktigaste Jobb's Instagram

Fakta om jobben i förskolan och skolan

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!