23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Här finns framtidsjobben

En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att välfärden behöver rekrytera över en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren.

Utsikterna att få jobb är särskilt goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterska, chefer samt lärare i grundskola, förskola och gymnasieskola. Störst är behovet av undersköterskor i äldreomsorgen.

Läs mer om framtidsjobben.

I rapporten presenterar SKL också en beräkning av hur rekryteringsbehovet kan minska om fler medarbetare jobbar heltid och fler går i pension vid 65 års ålder.

Läs mer och ladda ner rapporten: Sveriges Viktigaste Jobb i välfärden – hur möter vi rekryteringsutmaningarna? (2015)

9 strategier för att möta rekryteringsutmaningarna i välfärden

Läs hela pressmeddelandet på skl.se

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!