23 januari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Kalmar kommun rekryterar studentmedarbetare

Kalmar kommun har skrivit avtal om studentmedarbetare. Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och stimulera för framtida kompetensförsörjning.

- Konkurrensen om utbildad personal ökar och vi får nu möjlighet att komma i kontakt och bygga relationer med potentiella medarbetare redan under deras studietid, säger Alexandra Petrakou, universitetsstrateg Kalmar kommun.

Avtalet bygger på att studentmedarbetaren bedriver studier parallellt med ett arbete som ligger nära innehållet i utbildningen. Arbetstiden är därför begränsad och förläggs i samråd med studentmedarbetaren så att arbetet inte påverkar studierna.

- Det som är väldigt bra med avtalet är att anställningsformen är genomtänkt att passa både studenter och arbetsgivare. Avtalet medger att studenterna kan arbeta 15 timmar per vecka under en termin och anställningen är tidsbegränsad. Dessutom kommer alla studentmedarbetare tilldelas en mentor för att få handledning och introduktion, säger Alexandra.

Kalmar kommun antog avtalet väldigt snabbt. Nu är nästa steg att inom organisationen göra utvärderingar för att ta reda på vilka framtida rekryteringsbehov som finns för att kunna motsvara det med universitetets utbildningar.

- Avtalet är viktigt för oss. Vi är en stor arbetsgivare med flera tusen medarbetare och minst lika stort kontaktnät. Vår förhoppning är att våra studentmedarbetare efter sina anställningar tar med sig bra arbetslivserfarenheter, en positiv bild av kommunen som arbetsgivare och ett bredare kontaktnät, som gör att de vill stanna kvar i Kalmar även efter studietiden.

För mer information:
Alexandra Petrakou, universitetsstrateg Kalmar kommun
alexandra.petrakou@kalmar.se, 0480-45 01 70

Läs Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!