27 september 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Kommuner och landsting ska bli bäst på jämställdhet

SKL presenterar ett nytt jämställdhetsprogram för att ytterligare öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner. SKL:s långsiktiga jämställdhetsarbete visar genomgående goda resultat. Men det finns mycket kvar att göra.

8 punkter för ökad jämställdhet

– Kommuner, landsting och regioner ska bli bäst på jämställdhet. Så länge det finns ojämlikheter mellan kvinnor och män måste vi som arbetsgivare fortsätta jobba för att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner. Det kommer att gynna alla berörda parter: arbetsgivare, medarbetare, medborgare och brukare, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I kommuner, landsting och regioner är det på flera sätt mer jämställt än på resten av arbetsmarknaden. Majoriteten av cheferna är kvinnor och löneskillnaderna mellan kvinnor och män är relativt små. De standardvägda löneskillnaderna i landstingen ligger på 4 procent och i kommunerna på 0,4 procent, vilket innebär att kommunsektorn har Sveriges mest jämställda löner.

– Genom att arbeta aktivt med jämställdhetsprogrammet kommer SKL att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad som helhet. Det kommer också att stärka attraktiviteten för kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare, säger Lena Micko.

Ladda ner rapport Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv

Läs debattartikel med Lena Micko på skl.se

Så kan vi bredda rekryteringen

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!