9 november 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Många patienter är nöjda med tandvården

När Svenskt Kvalitetsindex frågade tandvårdspatienter hur de upplever tandvården svarade åtta av tio att de är mycket nöjda.

8 av 10 patienter är nöjda med tandvården

95 % av vuxna tandvårdspatienter anser också att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. Siffrorna är så höga är tack vare alla professionella medarbetare som jobbar i tandvården.

Läs mer om framtidsjobben i tandvården

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!