28 september 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Mediebilden av sjuksköterskors vardag oftast negativ

Medierna ger en onyanserad bild av att det enbart är besvärligt, stressig och jobbigt att vara sjuksköterska. Det menar sociologen Helena Blomberg som studerat hur det skrivits om sjuksköterskor i olika medier under en femårsperiod.

sjuksköterska

Som en del i ett större projekt om hur man på sikt ska lyckas locka folk att arbeta inom välfärdsyrkena har Helena Blomberg studerat 1 700 artiklar, reportage, debattartiklar och insändare om sjuksköterskor i dagspress, fackliga tidningar och andra medier som under en femårsperiod gick att ta del av via internet. Studien visar att debatten om sjuksköterskor och deras vardag ofta är alltför ensidigt negativ.

– Det jag saknar i medierna är fler nyanserade artiklar som också visar på yrkets goda sidor. Exempelvis att sjuksköterskor är kunniga och respekterade omvårdnadsexperter som har en mycket viktig roll i vården och som för det mesta trivs alldeles utmärkt med sitt yrkesval, säger Helena Blomberg.

Mer om Helena Blombergs studie: Metaphorical expressions used in Swedish news media narratives to portray the shortage of nurses and their working conditions (nytt fönster)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!