26 maj 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen

Behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som många av våra medarbetare går i pension. Vi har därför tagit fram nio rekryteringsstrategier, nio möjligheter att trygga framtiden för välfärden.

Här presenterar vi nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen i välfärdssektorn. Det handlar inte om att välja en av strategierna, utan arbetsgivare behöver använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar kommuner och landsting till än mer attraktiva arbetsplatser.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!