8 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Seminarium om heltidsfrågan

Fler som kan och vill borde arbeta mer. Det är en fråga om att vara
attraktiva arbetsgivare för dem som har Sveriges viktigaste jobb. Men
det handlar också om långsiktig kompetensförsörjning. Den 12 juni arrangerar SKL ett seminarium om heltidsfrågan.

rekryteringsstrategier

SKL:s ordförande Lena Micko inleder seminariet där sedan en ny heltidsrapport från SKL presenteras. Hur har heltidsutvecklingen i kommunerna varit de senaste åren? Hur skiljer sig heltidsarbetandet mellan kvinnor och män och mellan olika arbetsgivare och verksamheter? Hur ser det ofrivilliga deltidsarbetandet ut? Vilka framgångsfaktorer för ett lyckat heltidsarbete går att urskilja genom att studera enskilda arbetsgivares erfarenheter?
Arbetsgivare och fackliga representanter från Kiruna, Karlstad och Falun medverkar och berättar om resultat och erfarenheter från sina heltidsprojekt.

Seminariet avslutas med ett samtal mellan Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och Annelie Nordström, ordförande i Kommunal om heltidsutvecklingen.

Seminariet modereras av Anna Danielsson Öberg.

Tid och plats

12 juni kl 12-13.30. Vi bjuder på en lunchsmörgås från kl 11.30. Hilton Stockholm Slussen, lokal Platon.

Anmälan

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!