16 mars 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges viktigaste jobb engagerar

En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att de mest engagerade medarbetarna finns i kommuner och landsting.

Rapport: Sveriges viktigaste jobb engagerar

Välfärdens medarbetare upplever sina arbeten som viktiga och meningsfulla och de känner sig också mer motiverade än anställda på övriga arbetsmarknaden. Dock upplever många att det är svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga. Detta innebär särskilda utmaningar för arbetstagaren, och ställer också krav på välfärdens arbetsgivare.

I rapporten presenterar SKL flera goda exempel och förslag på vad arbetsgivare kan göra för att skapa ännu bättre arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner rapporten: Sveriges viktigaste jobb engagerar (2016)

Exempel ur rapporten

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!