17 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp

257 000 personer jobbar som undersköterska och vårdbiträde i välfärden idag. Ett av Sveriges viktigaste jobb!

Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp

Av välfärdens 1,1 miljoner medarbetare jobbar ungefär 257 000 personer som undersköterska eller vårdbiträde. Ungefär 209 000 av dessa jobbar som inom äldreomsorgen.

Inom en tioårsperiod beräknas omkring 130 000 undersköterskor och vårdbiträden behöva anställas i välfärden. För att möta rekryteringsutmaningen är det viktigt att arbetsgivare utvecklar innovativa lösningar och nya arbetssätt som kommer både patienter, brukare och medarbetare till del.

Enligt Ungdomsbarometerns undersökning om ungdomars syn på olika yrken och arbetsgivare är det avgörande för ungdomar att kunna utvecklas och lära sig något nytt på jobbet. Det är därför viktigt att arbetsgivare har en strategi för att ge medarbetarna karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Visa på karriärmöjligheter - en strategi för att möta rekryteringsutmaningen i välfärden

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!