5 oktober 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Världslärardagen

Ni inspirerar unga med kunskap, möjliggör alla elevers utveckling och leder lärandet in i framtiden. Grattis alla lärare på världslärardagen - ni har Sveriges viktigaste jobb!

budskap lärare

Visste du att nio av tio föräldrar är nöjda med förskolan och att nio av tio elever är nöjda med sina lärare? Det är toppenbetyg!

Läs mer fakta om skolan och förskolan

Idag jobbar omkring 69 000 förskollärare, 75 000 grundskolelärare och 35 000 gymnasielärare i landets skolor. Det är många, men fler behövs. Fram till 2022 beräknas cirka 85 000 nya lärare behöva rekryteras. Det finns, med andra ord, stora möjligheter att få jobb för den som vill arbeta i skolan.

Så kan vi möta rekryteringsutmaningen i skolan

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!