28 april 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Vill du berätta om Sveriges viktigaste jobb?

Under 2016 kommer vi att fortsätta låna ut vårt instagramkonto till
välfärdsmedarbetare som kan berätta om sina jobb - men vi behöver din
hjälp att hitta dem.

vill du berätta om ditt jobb?

Känner du någon som jobbar som socialsekreterare, undersköterska eller sjuksköterska och som du vill nominera till att driva Sveriges viktigaste instagramkonto en vecka? Eller skulle du själv vilja göra det?

Skicka ett mail med namn och kontaktuppgifter till sverigesviktigastejobb@skl.se.

Länkar

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!