2 november 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Verktygslådan

Verktygslådan är till för SKL:s medlemmar som vill rekrytera fler till Sveriges Viktigaste Jobb. Här hittar du material till olika aktiviteter i arbetet med ditt arbetsgivarvarumärke.

Mallar

Material som kan användas i rekryteringssammanhang för att berätta om undersköterskeyrket.

bredda rekryteringen

Tryckfärdiga affischer för mässor, rekryteringsdagar och liknande.

Använd kompetens rätt

Exempel på hur andra använder materialet.

bredda rekryteringen

Instruktioner för att ta fram t-shirtar med budskapstryck.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!